Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-669/22

"Dostawa analizatora do pomiaru stężenia produktów gazowych CO, CO2 oraz CH4 z wykorzystaniem podczerwieni dla WEiP - KC-zp.272-669/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121,1 2022.11.09 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 204,5 2022.11.09 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,0 2022.11.09 27
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2022.11.09 27
Oświadczenia sankcyjne doc 70,0 2022.11.09 28
Wzór formularza oferty doc 27,5 2022.11.09 32
Wzór umowy - dostawy doc 130,0 2022.11.09 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 37,5 2022.11.28 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 135,8 2022.11.09 25
Nowy obowiązujący Wzór formularza oferty doc 51,0 2022.11.28 6

Pobierz wszystkie dokumenty