Szczegóły ogłoszenia

CRZP/225/2022/AZP

"Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00426035.01 pdf 113,4 2022.11.08 11

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 pdf 313,0 2022.11.22 15
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2 pdf 321,6 2022.11.18 20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci 3 pdf 712,9 2022.11.24 13

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00430931.01 pdf 39,4 2022.11.09 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ po zmianach doc 588,5 2022.11.08 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 323,0 2022.11.08 8
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2022.11.08 8
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 83,5 2022.11.08 8
4_Wzór umowy doc 89,0 2022.11.08 8
5_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach pdf 766,7 2022.11.08 13

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ_1 pdf 315,2 2022.11.09 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_1 pdf 764,8 2022.11.14 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 621,6 2022.11.17 5

Pobierz wszystkie dokumenty