Szczegóły ogłoszenia

CRZP/219/2022/AZP

"Remont statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2022-OJS216-620494-pl pdf 120,3 2022.11.09 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,4 2022.11.21 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 629,5 2022.11.07 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 315,5 2022.11.07 31
2_Kalkulacja ceny xlsx 52,1 2022.11.07 37
3_Specyfikacja techniczna zip 45032,6 2022.11.07 38
4_JEDZ zip 78,8 2022.11.07 16
5_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 87,5 2022.11.07 29
6_Wykaz_dostaw_lub_usług doc 59,5 2022.11.07 30
7_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2022.11.07 29
8_Oświadczenie o aktualności informacji doc 33,0 2022.11.07 31
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 36,5 2022.11.07 30
_10_Wzór umowy docx 38,6 2022.11.07 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ 1 pdf 290,3 2022.11.21 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 1116,1 2022.11.21 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie Simap pdf 114,7 2022.11.07 24

Pobierz wszystkie dokumenty