Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/89/2022

"Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 81,9 2022.11.04 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) docx 65,0 2022.11.04 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,7 2022.11.24 37
projekt archit-budowlany pdf 1327,4 2022.11.04 53
przedmiar pdf 55,1 2022.11.04 60
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 28,8 2022.11.04 48
zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 32,3 2022.11.04 46
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,0 2022.11.04 48
zał. nr 4 - Projekt umowy remont dachu docx 104,3 2022.11.04 49
zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,4 2022.11.04 46

Pobierz wszystkie dokumenty