Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.92.2022.MT

"Usługa sprzątania budynku biurowo-dydaktycznego Politechniki Częstochowskiej, przy al. Armii Krajowej 17"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,6 2022.11.03 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 74,1 2022.11.03 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 47,9 2022.11.03 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2022.11.03 99
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,9 2022.11.03 92
Projekt umowy docx 73,8 2022.11.03 99
Wykaz usług doc 21,8 2022.11.03 101
Wzór formularza oferty doc 52,5 2022.11.03 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,3 2022.11.15 93
Informacja z otwarcia ofert doc 37,1 2022.11.15 104

Pobierz wszystkie dokumenty