Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-654/22

"Dostawa notebooka dla WEiP - KC-zp. 272-654/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,2 2022.11.02 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 75,8 2022.11.02 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2022.11.02 44
JEDZ docx 73,1 2022.11.02 48
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 49,5 2022.11.02 44
Wzór formularza oferty docx 27,1 2022.11.02 46
Wzór_umowy doc 140,0 2022.11.02 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.11.02 47
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.11.29 24
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2022.11.29 24

Pobierz wszystkie dokumenty