Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/123/2022

"Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 45 374 100zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. "

Gmina Myślenice

                     

Brak dokumentów do pobrania