Szczegóły ogłoszenia

PN/L/13/22

"Dostawa produktów leczniczych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.22 r. pdf 185,6 2022.10.31 174

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.22 r. pdf 66,1 2022.11.18 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 742,4 2022.10.31 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia i zmiana SWZ z dnia 18.11.2022 r. pdf 370,3 2022.11.18 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 373,7 2022.11.29 148
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023.S -021-058530 pdf 203,3 2023.01.30 115
Zmodyfikowany wzór umowy - Załącznik nr 3 do SWZ, docx 39,0 2022.11.18 155

Pobierz wszystkie dokumenty