Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-501/22

"budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-501/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 124,0 2022.10.25 81

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 pdf 37,6 2022.11.08 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 295,5 2022.10.25 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń (1) pdf 162,7 2022.10.25 60
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (1) doc 42,5 2022.10.25 50
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału (1) doc 36,0 2022.10.25 44
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego (1) doc 42,0 2022.10.25 46
Wzór formularza oferty doc 31,8 2022.10.25 47
Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy (1) doc 45,5 2022.10.25 43
Wzór_umowy (1) doc 254,5 2022.10.25 48
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby (1) doc 40,5 2022.10.25 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,4 2022.11.22 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 30,2 2022.11.21 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2022.11.25 26
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2022.11.25 31
NOWY OBOWIĄZUJĄCY Wzór formularza oferty docx 31,9 2022.11.22 20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 pdf 37,6 2022.11.16 30
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 doc 22,5 2022.11.08 44
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_2 doc 22,6 2022.11.16 36

Pobierz wszystkie dokumenty