Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-631/22

"Dostawa dynamicznego analizatora mechanicznego (DMA) dla WIMiC - KC-zp. 272-631/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,7 2022.10.25 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 75,0 2022.10.25 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2022.10.25 36
JEDZ docx 73,9 2022.10.25 35
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 49,5 2022.10.25 34
Wzór formularza oferty docx 29,3 2022.10.25 38
Wzór_umowy doc 144,5 2022.10.25 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.10.25 37
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 20,6 2022.11.21 16
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.11.21 14

Pobierz wszystkie dokumenty