Szczegóły ogłoszenia

ZP/3994/D/22

"Sukcesywna dostawa niestandardowych dla Zamawiającego laptopów, komputerów i tabletów na okres 1 roku, z prawem opcji"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121,7 2022.10.24 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 72,2 2022.10.24 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 41,5 2022.10.24 45
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 38,6 2022.10.24 43
Załącznik 3 xml 93,6 2022.10.24 44
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2022.10.24 40
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,8 2022.10.24 39
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 47,8 2022.10.24 35
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,4 2022.10.24 38
Załącznik A docx 25,4 2022.10.24 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 660,1 2022.11.21 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 270,0 2022.11.28 18

Pobierz wszystkie dokumenty