Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.20.2022

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. "

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania