Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP 2375/13/09/01/2022

"Dostawa licencji na potrzeby budowy Hurtowni Danych w projekcie "e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania