Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.24.2022

"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Brak dokumentów do pobrania