Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP2375/01/09/01/2022

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Bio Banku wraz z przebudową i doposażeniem oraz przebudowai remont pomieszczeń WC zlokalizowanych w budynku S kondygnacja -1"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania