Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/10/05/01/2022

"Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania