Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/31/08/01/2022

"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby aparatu CT Siemens Somatom go.TOP wraz z zaprojektowaniem, przebudową i doposażeniem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Ł kondygnacja 0 i -1, w ramach zadań " Adaptacja pomieszczeń w celu zainstalowania aparatu tomografii komputerowej" oraz " Przebudowa pomieszczeń w celu modernizacji Rejestracji Zakładu Usprawniania Leczniczego""

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania