Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-597/22

"dostawa próżniowego systemu do nanoszenia cienkich warstw dla WIMiIP - KC-zp.272-597/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 117,5 2022.10.04 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,1 2022.10.04 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,9 2022.10.04 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2022.10.04 33
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady doc 29,7 2022.10.04 33
Wzór formularza oferty doc 27,7 2022.10.04 32
Wzór umowy - dostawy doc 46,7 2022.10.04 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 28,6 2022.10.24 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (26) xml 250,8 2022.10.04 36
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 132,4 2022.10.31 17
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,2 2022.10.20 23
Informacja z otwarcia ofert doc 133,8 2022.10.31 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 pdf 68,7 2022.10.25 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po 48h od publikacji w DzUUE pdf 73,1 2022.10.24 21
Zdjęcie uchwytu TEM jpg 2273,0 2022.10.24 21

Pobierz wszystkie dokumenty