Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-603/22

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 104,5 2022.10.03 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 56,3 2022.10.03 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 33,0 2022.10.11 19
Ops zamówienia KC-zp.272-603-22 - częsci komputerowe-1 doc 311,0 2022.10.03 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2022.10.03 22
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 35,5 2022.10.03 26
Wzór formularza oferty doc 28,0 2022.10.03 22
Wzór umowy - dostawy doc 37,3 2022.10.03 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2022.10.11 20

Pobierz wszystkie dokumenty