Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-599/22

"dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-599/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 102,0 2022.09.30 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 66,3 2022.09.30 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy wzór umowy 21 odt 36,1 2022.09.30 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,2 2022.09.30 28
Wzór formularza oferty doc 15,7 2022.09.30 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,4 2022.10.13 23
Informacja z otwarcia ofert doc 8,0 2022.10.13 24

Pobierz wszystkie dokumenty