Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-533/22

"sukcesywne dostawy płynu dezynfekującego dla wszystkich jednostek AGH ( srodki ochronne p.COVID -19) - KC-zp.272-533/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu 1 pdf 106,3 2022.09.29 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 68,0 2022.09.29 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,1 2022.09.29 34
Wzór formularza oferty doc 56,0 2022.09.29 35
Wzór umowy - dostawy.docx2 docx 35,7 2022.09.29 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 15,4 2022.10.06 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 12,6 2022.10.06 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 8,4 2022.10.13 26

Pobierz wszystkie dokumenty