Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-577/22

"Dostawa 4 szt. monitorów i 6 szt. obejm na potrzeby Laboratorium przestrzennego odtwarzania dźwieku w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 104,0 2022.09.28 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 97,3 2022.09.28 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 33,0 2022.10.06 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 65,2 2022.09.28 24
Wzór formularza oferty doc 67,2 2022.09.28 27
Wzór umowy - dostawy doc 77,5 2022.09.28 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2022.10.06 21

Pobierz wszystkie dokumenty