Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-559/22

"Dostawa 4 szt. komputerów przenośnych - KC-zp.272-559/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,7 2022.09.28 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 74,0 2022.09.28 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2022.09.28 48
JEDZ docx 73,1 2022.09.28 49
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 50,0 2022.09.28 50
Wzór formularza oferty docx 25,9 2022.09.28 50
Wzór_umowy doc 130,0 2022.09.28 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.09.28 47
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.10.24 29
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2022.10.24 30

Pobierz wszystkie dokumenty