Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-510/22

"dostawa laserowego systemu do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem - KC-zp.272-510/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121,5 2022.09.28 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 78,3 2022.09.28 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2022.09.28 42
Formularz_oferty_-_English_version doc 50,5 2022.09.28 46
JEDZ docx 73,0 2022.09.28 44
Oświadczenie_sankcyjne doc 47,5 2022.09.28 40
Oświadczenie_sankcyjne_eng doc 47,0 2022.09.28 43
WzorUmowyPrzedplata docx 35,0 2022.09.28 49
Wzór formularza oferty doc 29,9 2022.09.28 41
Zalacznik3ENGDoUmowy docx 35,3 2022.09.28 44
Zalacznik3PLDoUmowy-1 docx 39,5 2022.09.28 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2022.09.28 43
espd-request (1) xml 135,8 2022.09.28 44
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.10.25 34
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2022.10.28 37

Pobierz wszystkie dokumenty