Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-573/22

"kurs języka programowania Python dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-573/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,2 2022.09.27 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - KB doc 503,5 2022.09.27 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2022.09.27 30
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,9 2022.09.27 30
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,0 2022.09.27 26
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,3 2022.09.27 35
Wzór umowy - usługi doc 352,0 2022.09.27 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,6 2022.09.27 32

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty