Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-582/22

"usługa audio-wideo - przygotowanie 10 transmisji internetowych z wydarzeń o o charakterze popularno-naukowym z udziałem publiczności w formie wykładów, wywiadów lub debat - KC-zp.272-582/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 103,5 2022.09.26 35

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 103,5 2022.09.30 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 243,1 2022.09.26 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 25,4 2022.09.26 22
Przeniesienie praw autorskich docx 33,7 2022.09.26 21
Wzór formularza oferty doc 29,4 2022.09.26 29
Wzór_umowy_-_usługi docx 37,8 2022.09.26 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,6 2022.09.30 18

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty