Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-428/22

"zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-428/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 16,3 2022.09.26 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) docx 133,0 2022.09.26 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 77,5 2022.09.26 41
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 112,8 2022.09.26 39
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 81,0 2022.09.26 37
Wzór formularza oferty docx 71,7 2022.09.26 45
Wzór_umowy_-_dostawy doc 80,0 2022.09.26 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 11,7 2022.09.29 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 43,3 2022.10.10 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (13) xml 251,3 2022.09.26 40
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,4 2022.10.24 24
Informacja z otwarcia ofert doc 8,0 2022.10.24 34

Pobierz wszystkie dokumenty