Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-498/22

"Sukcesywna dostawa azotu ciekłego w ilości do 40 ton rocznie dla WFiIS - Kc-zp.272-498/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,7 2022.09.23 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 65,7 2022.09.23 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2022.09.23 117
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2022.09.23 112
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 41,0 2022.09.23 110
Wykaz zrealizowanych usług doc 20,9 2022.09.23 112
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.09.23 113
Wzór umowy - usługi doc 37,5 2022.09.23 116
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,9 2022.09.23 110

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 133,6 2022.10.12 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 139,0 2022.10.12 91

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,0 2022.10.17 91
Informacja z otwarcia ofert doc 133,6 2022.10.17 91
NOWY Wzór umowy docx 37,4 2022.10.12 91
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,8 2022.09.29 103
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 37,8 2022.10.07 96
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 134,6 2022.09.29 95
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 131,8 2022.10.07 88

Pobierz wszystkie dokumenty