Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-498/22

"Sukcesywna dostawa azotu ciekłego w ilości do 40 ton rocznie dla WFiIS - Kc-zp.272-498/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,7 2022.09.23 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 65,7 2022.09.23 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2022.09.23 38
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2022.09.23 36
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 41,0 2022.09.23 36
Wykaz zrealizowanych usług doc 20,9 2022.09.23 37
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.09.23 37
Wzór umowy - usługi doc 37,5 2022.09.23 36
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,9 2022.09.23 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 133,6 2022.10.12 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 139,0 2022.10.12 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,0 2022.10.17 19
Informacja z otwarcia ofert doc 133,6 2022.10.17 18
NOWY Wzór umowy docx 37,4 2022.10.12 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,8 2022.09.29 27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 37,8 2022.10.07 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 134,6 2022.09.29 27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 131,8 2022.10.07 24

Pobierz wszystkie dokumenty