Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-545/22

"usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH - Magazynu Informacyjnego AGH - 13 wydań 2022/2024 - KC-zp.272-545/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 105,9 2022.09.23 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 72,0 2022.09.23 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 46,0 2022.09.23 68
Wzór formularza oferty - usługi docx 27,7 2022.09.23 70
Wzór umowy - usługi doc 127,0 2022.09.23 68
zalacznik4 zip 89831,1 2022.09.23 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,4 2022.09.29 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.10.06 56
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.10.06 54
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,9 2022.09.29 53

Pobierz wszystkie dokumenty