Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-563/22

"Usługa 2 edycji certyfikowanego szkolenia Szkoła Tutorów Akademickich dla dydaktyków AGH - KC-zp.272-563/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 122,3 2022.09.23 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 94,5 2022.09.23 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz_osób docx 121,2 2022.09.23 29
Wykaz_usług docx 118,3 2022.09.23 29
Wzór formularza oferty doc 49,4 2022.09.23 31
Wzór_oświadczenia_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 47,3 2022.09.23 29
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu doc 54,5 2022.09.23 30
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 60,5 2022.09.23 28
Wzór_umowy_-_usługi docx 66,1 2022.09.23 28
Wzór_zobowiązania_udostępniającego_zasoby docx 47,0 2022.09.23 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.10.03 16
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2022.10.04 16

Pobierz wszystkie dokumenty