Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-476/22

"Dostawa 10 sztuk switchy (przełączniki sieciowe) dla WEAIiIB - Kc-zp.272-476/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 118,9 2022.09.23 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 71,0 2022.09.23 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,7 2022.09.23 40
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,9 2022.09.23 43
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art 125 ust 5 docx 23,9 2022.09.23 41
Wzór formularza oferty doc 27,6 2022.09.23 41
Wzór umowy - dostawy doc 43,2 2022.09.23 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,0 2022.10.21 22
Informacja z otwarcia ofert doc 133,8 2022.10.21 23
JEDZ-ESPD Kc-zp.272-476 22 xml 126,4 2022.09.23 44

Pobierz wszystkie dokumenty