Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-489/22

"Dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego dla WEAIIB - Kc-zp.272-489/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119,0 2022.09.23 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 72,8 2022.09.23 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,7 2022.09.23 37
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,1 2022.09.23 39
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art 125 ust 5 docx 23,9 2022.09.23 38
Wzór formularza oferty doc 28,2 2022.09.23 40
Wzór umowy - dostawy doc 42,3 2022.09.23 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 132,9 2022.10.20 20
Informacja z otwarcia ofert doc 133,5 2022.10.20 21
JEDZ-ESPD Kc-zp.272-489 22 xml 126,4 2022.09.23 41

Pobierz wszystkie dokumenty