Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-523/22

"Dostawa i montaż mebli oraz aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Administracji Obiektami, pawilon A4/C4"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 36,2 2022.09.23 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 1855,3 2022.09.23 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2022.09.23 48
Espd-request KC-zp.272-523-22 xml 138,2 2022.09.23 44
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2) doc 33,5 2022.10.25 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2022.09.23 44
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,5 2022.09.23 41
Wzór formularza oferty doc 34,1 2022.09.23 50
Wzór umowy - dostawy doc 40,2 2022.09.23 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2022.10.25 20

Pobierz wszystkie dokumenty