Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-485/22

"Dostawa drukarki 3D - aparatura do wytwarzania proszków metali oraz ich laserowego spiekania dla potrzeb energooszczędnych i bezubytkowych technologii przyszłości - KC-zp. 272-485/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 122,3 2022.09.23 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę docx 82,2 2022.09.23 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2022.09.23 42
JEDZ docx 74,0 2022.09.23 40
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 50,0 2022.09.23 39
Wzór formularza oferty docx 27,3 2022.09.23 38
Wzór wykazu dostaw doc 53,5 2022.09.23 40
Wzór_umowy doc 145,0 2022.09.23 40
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2022.09.23 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ nr 1 docx 32,6 2022.10.11 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,9 2022.09.23 42
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2022.10.20 31
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2022.10.20 32
NOWY Wzór_umowy doc 144,5 2022.10.11 32

Pobierz wszystkie dokumenty