Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-558/22

"Dostawa 3 szt. laptopów dla IE WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,9 2022.09.23 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,1 2022.09.23 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2022.09.23 112
Espd-request KC-zp.272-558-22 xml 138,0 2022.09.23 113
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2) doc 33,0 2022.10.21 94
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2022.09.23 111
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,0 2022.09.23 112
Wzór formularza oferty doc 29,8 2022.09.23 110
Wzór umowy - dostawy doc 40,0 2022.09.23 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2022.10.21 91

Pobierz wszystkie dokumenty