Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.76.2022.MT

"Organizacja IX Konferencji Naukowej "Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 85,9 2022.09.22 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 69,0 2022.09.22 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy docx 17,8 2022.09.22 6
Opis przedmiotu zamówienia docx 53,8 2022.09.22 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,3 2022.09.22 3
Projekt umowy doc 91,0 2022.09.22 3
Wzór formularza oferty doc 52,0 2022.09.22 4

Pobierz wszystkie dokumenty