Szczegóły ogłoszenia

ZP.IN.271.4.2022

"Wykonanie remontu i modernizacji węzła szatni rodzinnej z zapleczem sanitarnym w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Korczaka 5 w Niepołomicach."

Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu tryb podstawowy pdf 134,6 2022.09.22 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 62,5 2022.09.22 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2022.09.22 52
formularz oferty doc 49,0 2022.09.22 52
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 316,7 2022.09.22 60
OPIS TECHNICZNY - załącznik nr 1 do SWZ doc 39,0 2022.09.22 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 57,5 2022.09.22 58
Projekt umowy - załącznik nr 5.doc pdf 321,0 2022.09.22 56
PRZEDMIAR ROBÓT - zał.4 doc 37,0 2022.09.22 51
Szatnia - rzuty pdf 3177,4 2022.09.22 56
Szatnia-projekt pdf 2239,2 2022.09.22 58
wykaz robót doc 35,0 2022.09.22 56
zestawienie akcesoriów niezbędnych do wykonania remontu i modernizacji sza xls 41,5 2022.09.22 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,8 2022.09.22 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,8 2022.10.07 43
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2022.10.07 43

Pobierz wszystkie dokumenty