Szczegóły ogłoszenia

CRZP/205/2022/AZP

"Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej - powtórne "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,1 2022.09.22 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 342,8 2022.09.22 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty docx 271,5 2022.09.22 8
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,1 2022.09.22 9
3_Wykaz osób doc 21,6 2022.09.22 8
4_Wykaz robót budowlanych doc 22,5 2022.09.22 9
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,7 2022.09.22 9
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,2 2022.09.22 8
7_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,6 2022.09.22 8
8_Dokumentacja techniczna zip 20387,7 2022.09.22 14
9_Wzór umowy DOC 137,0 2022.09.22 7

Pobierz wszystkie dokumenty