Szczegóły ogłoszenia

CRZP/177/2022/AZP

"Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS oraz aplikacji stowarzyszeniowych"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2022-OJS182-515461-pl pdf 129,1 2022.09.21 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 637,5 2022.09.21 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 315,5 2022.09.21 8
2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 334,0 2022.09.21 16
3_Koncepcja wdrożenia systemu doc 54,5 2022.09.21 10
4_Jednolity europejski dokument zamówienia zip 78,1 2022.09.21 10
5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2022.09.21 9
6_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 36,7 2022.09.21 9
7_Oświadczenie_o_aktualności_infromacji doc 20,7 2022.09.21 10
8_Wykaz dostaw doc 45,0 2022.09.21 9
9_Wykaz osób doc 51,5 2022.09.21 10
_10_Wzór_umowy docx 63,7 2022.09.21 10

Pobierz wszystkie dokumenty