Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-584/22

"Dostosowanie do aktualnych przepisów Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS3 Akropol przy ul. Tokarskiego 1 i DS6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-584/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 124,3 2022.09.21 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 260,0 2022.09.21 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2022.09.21 30
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 42,5 2022.09.21 30
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 36,5 2022.09.21 34
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 42,0 2022.09.21 31
Wzór formularza oferty doc 30,1 2022.09.21 31
wzór umowy 584 doc 283,0 2022.09.21 30
Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2022.09.21 30
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 41,0 2022.09.21 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.10.07 22
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2022.10.07 24

Pobierz wszystkie dokumenty