Szczegóły ogłoszenia

CRZP/198/2022/AZP

"Usługa redakcji w języku polskim oraz angielskim, składu i łamania publikacji (DTP), korekty po składzie, projektu graficznego okładek monografii konferencyjnych- powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00358051.01 pdf 104,9 2022.09.21 6

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00364794.01 pdf 39,9 2022.09.27 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 595,5 2022.09.21 3

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 323,0 2022.09.21 4
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,0 2022.09.21 4
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 85,5 2022.09.21 4
4_wykaz osób docx 67,4 2022.09.21 4
5_wykaz usług docx 35,3 2022.09.21 4
6_Wzór_umowy doc 86,0 2022.09.21 4
7_Przykładowa gotowa monografia z poprzednich edycji konferencji pdf 3545,7 2022.09.21 7
8_Opis_przedmiotu_zamówienia po zmianach doc 58,5 2022.09.21 6

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ_1 pdf 333,6 2022.09.27 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ_1 pdf 899,7 2022.09.27 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 314,1 2022.09.27 2

Pobierz wszystkie dokumenty