Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-505/22

"Indywidualny kurs j. angielskiego (1 na 1) dla max. 3 pracowników Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH - KC-zp.272-505/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,2 2022.09.21 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 102,1 2022.09.21 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia dot 58,6 2022.09.21 42
Wykaz zrealizowanych usług docx 60,5 2022.09.21 47
Wzór formularza oferty docx 62,8 2022.09.21 48
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 61,0 2022.09.21 44
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 71,5 2022.09.21 51
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 78,5 2022.09.21 48
Wzór umowy - usługi dot 82,0 2022.09.21 44
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 60,4 2022.09.21 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 (procedura uproszczona) doc 58,4 2022.09.22 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,5 2022.09.29 47
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2022.09.29 40
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 pdf 41,1 2022.09.22 44

Pobierz wszystkie dokumenty