Szczegóły ogłoszenia

CRZP/181/2022/AZP

"Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 4"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 142,2 2022.09.21 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 926,4 2022.09.21 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 848,6 2022.09.21 5
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 606,4 2022.09.21 6
3_Wykaz osób doc 601,4 2022.09.21 5
4_Wykaz robót budowlanych doc 601,8 2022.09.21 5
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 844,7 2022.09.21 5
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 602,9 2022.09.21 5
7_Wzór umowy docx 630,4 2022.09.21 6
8_Dokumentacja techniczna zip 31761,1 2022.09.21 9
9_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 608,2 2022.09.21 6

Pobierz wszystkie dokumenty