Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-561/22

"dostawa laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-561/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,7 2022.09.21 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,9 2022.09.21 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,0 2022.09.21 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2022.09.21 12
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady doc 47,0 2022.09.21 9
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.09.21 12
Wzór umowy - dostawy doc 40,8 2022.09.21 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (25) xml 250,8 2022.09.21 10

Pobierz wszystkie dokumenty