Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-442/22

"konsultacja psychiatryczna online w zakresie nabycia fachowej wiedzy wykorzystanej do wsparcia studentów niepełnosprawnych w sytuacji kryzysowej - KC-zp.272-442/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 109,4 2022.09.21 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 306,8 2022.09.21 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2022.09.21 5
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 280,0 2022.09.21 4
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 280,0 2022.09.21 3
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 258,6 2022.09.21 4
Wzór formularza oferty - usługi docx 262,5 2022.09.21 5
Wzór umowy - usługi docx 272,8 2022.09.21 3
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,7 2022.09.21 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,1 2022.09.29 0
Informacja z otwarcia ofert doc 256,7 2022.09.29 0

Pobierz wszystkie dokumenty