Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-538/22

"Leasing operacyjny oraz dostawa chromatografu gazowego do badań zawartości H2 w mieszaninie gazowej na potrzeby realizacji projektu SaferH2 - KC-zp.272-538/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,3 2022.09.21 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 99,8 2022.09.21 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 65,8 2022.09.21 67
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 104,6 2022.09.21 71
Oświadczenie sankcyjne doc 83,0 2022.09.21 67
Wzór formularza oferty docx 64,0 2022.09.21 71
Wzór umowy - dostawy doc 74,8 2022.09.21 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 - zmiany SWZ 1 doc 84,0 2022.09.26 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (24) xml 251,0 2022.09.21 67
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.10.18 51
Informacja z otwarcia ofert doc 76,7 2022.10.18 49
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie docx 79,0 2022.10.18 47
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie — 2 docx 79,0 2022.10.18 48
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3a docx 95,9 2022.09.26 64

Pobierz wszystkie dokumenty