Szczegóły ogłoszenia

KA-2/108/2022

"Roboty remontowe i inwestycyjne w budynku DS-1 (21-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 133,6 2022.09.20 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 69,4 2022.09.20 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 22931,1 2022.09.20 35
Formularz ofertowy docx 32,6 2022.09.20 8
oswiadczenie wykonawcy -załącznik 3 do SWZ docx 26,9 2022.09.20 6
Oświadczenie - podmiot trzeci -zal.3A do SWZ doc 47,0 2022.09.20 7
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,8 2022.09.20 5
Projekt umowy doc 494,5 2022.09.20 11
Wykaz osób doc 36,0 2022.09.20 8
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2022.09.20 8
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,1 2022.09.20 6

Pobierz wszystkie dokumenty