Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-575/22

"dostawa do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-575/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 106,1 2022.09.19 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 61,3 2022.09.19 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kalkulacja cenowa xlsx 15,9 2022.09.19 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału dot 27,9 2022.09.19 34
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.09.19 35
Wzór umowy - dostawy doc 31,6 2022.09.19 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 (procedura uproszczona) doc 23,4 2022.09.29 27
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 24,8 2022.09.29 25
Wyjaśnienie treści SWZ 3 (procedura uproszczona) doc 28,4 2022.09.30 24
Wyjaśnienie treści SWZ 4 (procedura uproszczona) doc 23,9 2022.10.05 24

Pobierz wszystkie dokumenty