Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-41/22

"Dostawa tomografu komputerowego wraz z doposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń"

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

                     

Brak dokumentów do pobrania