Szczegóły ogłoszenia

FER.271.21.2022

"Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 144,7 2022.09.16 12

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu zmiana 1 pdf 42,0 2022.09.19 7
ogłoszenie o zamówieniu zmiana 2 pdf 41,2 2022.09.26 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 68,4 2022.09.16 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1) Budowa drogi w Czermnej.zip.001 001 78125,0 2022.09.16 7
1) Budowa drogi w Czermnej.zip.002 002 78125,0 2022.09.16 7
1) Budowa drogi w Czermnej.zip.003 003 78125,0 2022.09.16 7
1) Budowa drogi w Czermnej.zip.004 004 12495,3 2022.09.16 7
2) Budowa drogi w Szerzynach.zip.001 001 78125,0 2022.09.16 7
2) Budowa drogi w Szerzynach.zip.002 002 78125,0 2022.09.16 7
2) Budowa drogi w Szerzynach.zip.003 003 67143,6 2022.09.16 8
zadanie 3) Budowa parkingu w Ołpinach zip 78174,4 2022.09.16 7
zadanie 4) Budowa chodników w Sz. i Sw zip 46120,2 2022.09.16 8
zadanie 5) Budowa oświetlenia w gminie Sz zip 29217,4 2022.09.16 8
zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,7 2022.09.16 7
zał. 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,6 2022.09.16 8
zał. 3 wykaz robót budowlanych docx 28,0 2022.09.16 8
zał. 4 formularz ofertowy doc 76,5 2022.09.16 8
Zał. 5.1 projekt umowy docx 60,3 2022.09.16 7
Zał. 5.2 projekt umowy docx 60,4 2022.09.16 8
Zał. 5.3 projekt umowy docx 55,3 2022.09.16 7
Zał. 5.4 projekt umowy docx 47,6 2022.09.16 8
Zał. 5.5 projekt umowy docx 47,7 2022.09.16 8

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 26,6 2022.09.19 6
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 doc 27,8 2022.09.26 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2022.09.29 1

Pobierz wszystkie dokumenty